ریزساختارهای 7 بورس جهان آنالیز شد

به گزارش وبلاگ شخصی مهدی، خبرنگاران: ریزساختارهای بورس هایی همچون توکیو، نیویورک، یورونکست، اسپانیا، هند، مالزی و سنگاپور در گزارشی توسط مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس مورد آنالیز نهاده شد.

ریزساختارهای 7 بورس جهان آنالیز شد

به گزارش خبرنگار مالی وبلاگ شخصی مهدی؛ مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با انتشار گزارشی ریزساختارهای بورس هایی همچون توکیو، نیویورک، یورونکست، اسپانیا، هند، مالزی و سنگاپور مورد آنالیز قرار داد.

در این گزارش تحت عنوان آنالیز ریزساختارهای بورس های اوراق بهادار در چهار فصل به آنالیز محدودیت نوسان قیمت (price limitation)، توقف معاملات (trading halt، suspension)، طبقه بندی مراحل معاملاتی (trading phases) و سازوکار مشخص قیمت مبنا (reference price) پرداخته و در انتهای نیز دو پیوست شامل راهنمای معاملاتی بورس های اوراق بهادار 33 کشور جهان و واژگان تخصصی ارایه شده است.

بر اساس این گزارش؛ در فصل اول سازوکار حدود نوسان قیمت در بورس های اوراق بهادار توکیو، مالزی، تایوان، استانبول، آتن و بورس های اوراق بهادار اسپانیایی آنالیز شده است.

همچنین آنالیز های اجرا شده در این بخش نشان می دهد ابزارهای کنترل نوسان قیمت در اکثر بورس های مورد آنالیز شامل مشخص محدوده نوسان قیمتی پویا(dynamic price limitation) و ایستا (static price limitation) است. در این سازوکار محدوده نوسان قیمت ایستا به مشخص حد نوسان قیمت روزانه و محدوده قیمت پویا به مشخص حداکثر تغییرات قیمت از هر معامله به معامله بعدی می پردازد.

بدین ترتیب افزون بر محدوده قیمت روزانه که حدود نوسان قیمت در هر جلسه معاملاتی را مشخص می نماید، تغییرات قیمتی از هر معامله به معامله بعدی نیز کنترل می گردد. بورس های مختلف در صورت عدم انجام معامله در محدوده قیمتی مشخص شده، نسبت به اعمال سازوکارهای مختلفی اقدام می نمایند که عمدتاً شامل انجام معامله حراج برای مشخص قیمت مبنای جدید است.

این حراج به حراج نوسان (volatility auction) مشهور است. همچنین مشخص حداقل تغییرات قیمت مظنه ها(tick size) از نکات مشترک تغییرات قیمت در بورس های آنالیز شده است. بر این اساس حداقل تغییرات قیمت مظنه ها(که در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران یک ریال است) متناسب با طبقات مختلف قیمت سهام شرکت ها تغییر می نماید. بر این اساس هر چه قیمت ورقه بهاداری بیشتر باشد، در فرآیند رقابت معاملاتی حداقل تغییرات قیمت مظنه آن افزایش می یابد.

همچنین در فصل دوم این گزارش، بکارگیری متوقف نماینده های اتوماتیک(automatic trading halt) و صلاحدیدی (discretionary trading halt) برای کل بازار و همچنین یک ورقه بهادار مورد آنالیز قرار گرفته است.

در این آنالیز ویژگی های توقف معاملات در بورس های هند، هنگ کنگ، مالزی، برزیل، تورنتو کانادا، ایالات متحده آمریکا، اندونزی و سنگاپور آنالیز شده است.

توقف صلاحدیدی، معمولا توسط مسئولان بازار یا مقام ناظر برای توقف معاملات یک ورقه بهادار یا گروهی از اوراق بهادار اجرا می گردد. این توقف در صورت احتیاج فوری به انتشار اخبار با اهمیت از سوی ناشر و یا در واکنش به رخدادهای غیرمترقبه اجرا می گردد.

توقف اتوماتیک معاملات سازوکار مبتنی بر معیارهای از پیش مشخص شده (مانند مقررات بازار) است. هنگامی که نوسان زیاد در قیمت یک ورقه بهادار یا کل بازار به وجود آید و به طور کلی نظم بازار به خطر افتد، معاملات به صورت اتوماتیک متوقف می گردد. محدودیت قیمتی و توقف معاملات دو نوع اصلی از متوقف نماینده های اتوماتیک معاملات هستند.

بورس های کشورهایی همچون هند، برزیل، مالزی، کانادا و ایالات متحده آمریکا از سازوکار توقف اتوماتیک معاملات استفاده می نمایند. البته آن دسته از بورس هایی که توقف اتوماتیک معاملات ندارند، در مقررات خود مجموعه ای از سازوکارهای نظارت بر تغییرات در قیمت یا حجم معاملات را تعریف نموده اند که توسط ناظر بازار و به صورت صلاحدیدی اعمال می گردد. در بورس ها برای حداکثر مدت زمان توقف موقت معاملات ورقه بهادار یا بازار برای انتشار اطلاعیه ها، محدوده زمانی در قانون تعریف شده است.

همچنین در فصل سوم این گزارش، مراحل معاملات و مدت زمان نشست معاملاتی در طول برگزاری یک جلسه معاملات مورد آنالیز قرار گرفته است. اکثر بورس های مورد آنالیز در این گزارش دارای مراحل معاملاتی مشابه هستند که شامل پیش گشایش (pre-opening)، حراج شروعین (opening auction)، مرحله اصلی معاملات (main، continuous، market session)، پیش پایانی (per closing)، حراج پایانی (closing auction) و معاملات پایانی (trading at last) است. اولین مرحله در جلسه معاملات روزانه، مرحله پیش گشایش است.

در این مرحله امکان ورود سفارش به سامانه معاملات، اصلاح و حذف آن وجود دارد، اما هیچ معامله ای صورت نمی گیرد. مرحله حراج شروعین براساس قیمت تئوریک گشایش انجام می گردد و امکان ورود سفارش های جدید و اصلاح یا حذف سفارش های موجود وجود ندارد. در جلسه پیوسته، ورود، اصلاح و حذف انواع سفارش های مجاز امکان پذیر است. در مرحله پیش پایانی، سفارش ها بر اساس قیمت های پیشنهادی می توانند وارد، اصلاح و حذف شوند، اما سفارشی اجرا نمی گردد. پس از اتمام مرحله پیش پایانی، مرحله حراج پایانی بر اساس قیمت تئوریک پایانی شروع و سفارش های وارد شده مشمول قیمت تئوریک پایانی با یکدیگر منطبق می شوند.

پس از اتمام مرحله پیش پایانی، مرحله حراج پایانی بر اساس قیمت تئوریک پایانی شروع می گردد و همه سفارش های وارد شده مشمول قیمت تئوریک پایانی با یکدیگر منطبق می شوند. در آخرین مرحله، سفارش ها می توانند با قیمت مبنا (قیمت تئوریک پایانی مشخص شده در مرحله پیش پایانی) وارد، اصلاح و حذف شوند.

بر اساس این گزارش؛ توجه به این نکته درخور اهمیت است که تمامی بورس هایی که از مرحله معاملات پایانی برخوردارند، قیمت پایانی ورقه بهادار را با برگزاری حراج پایانی مشخص می نمایند. به بیان دیگر بورس هایی که از سازوکار میانگین موزون قیمت (VWAP) برای مشخص قیمت پایانی بهره می برند، از مرحله معاملات پایانی برخوردار نیستند. همچنین، آنالیز نشست معاملاتی بورس های جهان نشان می دهد که اکثر بورس ها صرفا یک نشست معاملاتی پیوسته دارند و مدت زمان این جلسه در مقایسه با جلسه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران نیز طولانی تر است.

در فصل آخر این گزارش هم سازوکار مشخص قیمت مبنا (reference price) مورد مطالعه قرار گرفته است. قیمت مبنا در بورس های مختلف با روش های متفاوت محاسبه می گردد. روش های مشخص قیمت شامل قیمت آخرین معامله (last price)، میانگین موزون معاملات (value weighted average price)، محاسبه میانه (median) و برگزاری حراج پایانی (closing auction) است.

مشخص قیمت پایانی براساس آخرین قیمت معامله در بورس های جهان منسوخ شده است. هم چنین از بین کشورهای مورد آنالیز، صرفاً بورس اوراق بهادار هنگ کنگ از روش میانه برای مشخص قیمت پایانی بهره می گیرد.

افزون بر این؛ مطالعات نشان می دهد که بیشتر بورس های پیشرفته جهان از جمله یورونکست، نیویورک، توکیو، استانبول، لندن، اسپانیا و تعدادی دیگر از حراج پایانی برای مشخص قیمت مبنا استفاده می نمایند. هم چنین در بعضی از بورس ها با هدف جلوگیری از دست کاری قیمت ها و کشف منصفانه قیمت در حراج های شروعین و پایانی از سازوکار حراج تصادفی استفاده می گردد. بدین معنی که لحظه گشایش حراج می تواند به طور تصادفی در یک بازه زمانی که توسط بورس مشخص می گردد، انجام گیرد. در این شرایط زمان گشایش به صورت اتوماتیک توسط سیستم معاملات مشخص می گردد.

منبع: تسنیم

به "ریزساختارهای 7 بورس جهان آنالیز شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ریزساختارهای 7 بورس جهان آنالیز شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید