اعلام برنامه 10 هفته لیگ دسته اول فوتبال

به گزارش وبلاگ شخصی مهدی، سازمان لیگ برنامه مسابقات لیگ دسته اول از هفته های هشتم تا هفدهم را خاطرنشان کرد. براساس این برنامه، 18 تیم لیگ یکی در این هفته ها به توضیح زیر به میدان می روند:

اعلام برنامه 10 هفته لیگ دسته اول فوتبال

هفته هشتم

آدینه 19 مهر 98

* استقلال خوزستان - قشقایی شیراز- ساعت 16:45- استادیوم تختی اهواز

* فجر سپاسی شیراز- سرخپوشان پاکدشت- ساعت 15- استادیوم شهید دستغیب شیراز

* نود ارومیه- ملوان بندرانزلی - ساعت 15:15- استادیوم تختی ارومیه

* مس رفسنجان- داماش گیلانیان- ساعت 15:15- استادیوم شهداء رفسنجان

* گل ریحان البرز - مس کرمان- ساعت 15:15- استادیوم انقلاب کرج

* سپیدرود رشت - رایکا بابل- ساعت 15:15- استادیوم سردار جنگل رشت

* بادران تهران- آلومینیوم اراک - ساعت 15:15- استادیوم شهداء شهر قدس

* خوشه طلایی ساوه - آرمان گهرسیرجان- ساعت 15:15- استادیوم متعاقباً اعلام میگردد.

شنبه 20 مهر 98

* نیروی زمینی تهران- شهرداری تبریز- ساعت 15:15- استادیوم غدیر تهران

هفته نهم

چهارشنبه اول آبان 98

* ملوان بندرانزلی- استقلال خوزستان- ساعت 15- استادیوم تختی انزلی

* گل ریحان البرز- خوشه طلایی ساوه- ساعت 15- استادیوم انقلاب کرج

* مس کرمان - فجر سپاسی شیراز- ساعت 15- استادیوم امام علی کرمان

پنجشنبه 2 آبان 98

* قشقایی شیراز- نیروی زمینی تهران - ساعت 14:45- استادیوم حافظیه شیراز

* رایکا بابل- شهرداری تبریز- ساعت 14:45- استادیوم هفتم تیر بابل

* آلومینیوم اراک- مس رفسنجان- ساعت 15- استادیوم امام خمینی اراک

* آرمان گهرسیرجان- سپیدرود رشت- ساعت 15- استادیوم امام علی سیرجان

* سرخپوشان پاکدشت- نود ارومیه- ساعت 15- استادیوم شهداء اسلامشهر

* داماش گیلانیان- بادران تهران- ساعت 15- استادیوم سردار جنگل رشت

هفته دهم

چهارشنبه 8 آبان 98

* بادران تهران- ملوان بندرانزلی- ساعت 14:45- استادیوم شهداء شهر قدس

* خوشه طلایی ساوه- داماش گیلانیان- ساعت 14:45- استادیوم متعاقباً اعلام میگردد

* مس رفسنجان- مس کرمان- ساعت 14:45- استادیوم شهداء رفسنجان

* فجر سپاسی شیراز- گل ریحان البرز- ساعت 14:45- استادیوم شهید دستغیب شیراز

* شهرداری تبریز- آلومینیوم اراک- ساعت 14:45- استادیوم اختصاصی شهرداری تبریز

* سپیدرود رشت- قشقایی شیراز- ساعت 14:45- استادیوم سردار جنگل رشت

* نود ارومیه- آرمان گهرسیرجان- ساعت 14:45- استادیوم تختی ارومیه

* نیروی زمینی تهران- رایکا بابل- ساعت 14:45- استادیوم غدیر تهران

* استقلال خوزستان- سرخپوشان پاکدشت- ساعت 16- استادیوم تختی اهواز

هفته یازدهم

دوشنبه 13 آبان 98

* رایکا بابل- مس رفسنجان- ساعت 14:30- استادیوم هفتم تیر بابل

* داماش گیلانیان- استقلال خوزستان- ساعت 14:30- استادیوم سردار جنگل رشت

* قشقایی شیراز- آلومینیوم اراک- ساعت 14:30- استادیوم حافظیه شیراز

* خوشه طلایی ساوه- فجر سپاسی شیراز- ساعت 14:30- استادیوم متعاقباً اعلام میگردد

* سرخپوشان پاکدشت- نیروی زمینی تهران- ساعت 14:45- استادیوم شهداء اسلامشهر

* آرمان گهرسیرجان- شهرداری تبریز- ساعت 14:45- استادیوم امام علی سیرجان

* گل ریحان البرز- نود ارومیه- ساعت 14:45- استادیوم انقلاب کرج

* مس کرمان - بادران تهران- ساعت 14:45- استادیوم امام علی کرمان

سه شنبه 14 آبان 98

* ملوان بندرانزلی- سپیدرود رشت- ساعت 14:30- استادیوم تختی انزلی

هفته دوازدهم

شنبه 18 آبان 98

* نیروی زمینی تهران- آرمان گهرسیرجان- ساعت 14:30- استادیوم غدیر تهران

یکشنبه 19 آبان 98

* مس رفسنجان- ملوان بندرانزلی- ساعت 14:30- استادیوم شهداء رفسنجان

* فجر سپاسی شیراز -داماش گیلانیان - ساعت 14:30- استادیوم شهید دستغیب شیراز

* نود ارومیه- مس کرمان- ساعت 14:30- استادیوم تختی ارومیه

* سپیدرود رشت- گل ریحان البرز- ساعت 14:30- استادیوم سردار جنگل رشت

* بادران تهران- خوشه طلایی ساوه- ساعت 14:30- استادیوم شهداء شهر قدس

* شهرداری تبریز- قشقایی شیراز- ساعت 14:30- استادیوم اختصاصی شهرداری تبریز

* آلومینیوم اراک- سرخپوشان پاکدشت- ساعت 14:30- استادیوم امام خمینی اراک

* استقلال خوزستان-رایکا بابل- ساعت 15:15- استادیوم تختی اهواز

هفته سیزدهم

آدینه 24 آبان 98

* گل ریحان البرز - مس رفسنجان- ساعت 14:30- استادیوم انقلاب کرج

* داماش گیلانیان- سپیدرود رشت- ساعت 14:30- استادیوم سردار جنگل رشت

* مس کرمان- استقلال خوزستان - ساعت 14:30- استادیوم امام علی کرمان

* سرخپوشان پاکدشت- شهرداری تبریز- ساعت 14:30- استادیوم شهداء اسلام شهر

* آرمان گهرسیرجان- آلومینیوم اراک- ساعت 14:30- استادیوم امام علی سیرجان

* رایکا بابل- قشقایی شیراز- ساعت 14:30- استادیوم هفتم تیر بابل

* فجر سپاسی شیراز- بادران تهران- ساعت 14:30- استادیوم شهید دستغیب شیراز

* خوشه طلایی ساوه- نود ارومیه- ساعت 14:30- استادیوم متعاقباً اعلام میگردد.

شنبه 25 آبان 98

* ملوان بندرانزلی- نیروی زمینی تهران - ساعت 14:30- استادیوم تختی انزلی

هفته چهاردهم

شنبه 2 آذر 98

* شهرداری تبریز- ملوان بندرانزلی- ساعت 14:15- استادیوم اختصاصی شهرداری تبریز

* نیروی زمینی تهران- داماش گیلانیان- ساعت 14:15- استادیوم غدیر تهران

* سپیدرود رشت- مس کرمان- ساعت 14:15- استادیوم سردار جنگل رشت

* مس رفسنجان- خوشه طلایی ساوه- ساعت 14:15- استادیوم شهداء رفسنجان

* نود ارومیه- فجر سپاسی شیراز- ساعت 14:15- استادیوم تختی ارومیه

* قشقایی شیراز- سرخپوشان پاکدشت- ساعت 14:15- استادیوم حافظیه شیراز

* آلومینیوم اراک- رایکا بابل- ساعت 14:15- استادیوم امام خمینی اراک

* استقلال خوزستان- آرمان گهرسیرجان- ساعت 15- استادیوم تختی اهواز

یکشنبه 3 آذر 98

* بادران تهران- گل ریحان البرز- ساعت 14:15- استادیوم شهداء شهر قدس

هفته پانزدهم

آدینه 8 آذر 98

* داماش گیلانیان - شهرداری تبریز- ساعت 14:15- استادیوم سردارجنگل رشت

شنبه 9 آذر 98

* خوشه طلایی ساوه- سپیدرود رشت- ساعت 14:15- استادیوم متعاقباً اعلام میگردد

* فجر سپاسی شیراز- مس رفسنجان- ساعت 14:15- استادیوم شهید دستغیب شیراز

* گل ریحان البرز - استقلال خوزستان- ساعت 14:15- استادیوم انقلاب کرج

* مس کرمان - نیروی زمینی تهران- ساعت 14:15- استادیوم امام علی کرمان

* ملوان بندرانزلی - آلومینیوم اراک- ساعت 14:15- استادیوم تختی انزلی

* آرمان گهرسیرجان- قشقایی شیراز- ساعت 14:15- استادیوم امام علی سیرجان

* نود ارومیه- بادران تهران- ساعت 14:15- استادیوم تختی ارومیه

* سرخپوشان پاکدشت- رایکا بابل- ساعت 14:15- استادیوم شهداء اسلام شهر

هفته شانزدهم

آدینه 15 آذر 98

* رایکا بابل- ملوان بندرانزلی- ساعت 14- استادیوم هفتم تیر بابل

* قشقایی شیراز- داماش گیلانیان- ساعت 14- استادیوم حافظیه شیراز

* آلومینیوم اراک- مس کرمان- ساعت 14- استادیوم امام خمینی اراک

* شهرداری تبریز- گل ریحان البرز- ساعت 14- استادیوم اختصاصی شهرداری تبریز

* نیروی زمینی تهران- فجر سپاسی شیراز- ساعت 14- استادیوم غدیر تهران

* مس رفسنجان- نود ارومیه- ساعت 14- استادیوم شهداء رفسنجان

* سپیدرود رشت- بادران تهران - ساعت 14- استادیوم سردار جنگل رشت

* سرخپوشان پاکدشت- آرمان گهرسیرجان- ساعت 14- استادیوم شهداء اسلام شهر

* استقلال خوزستان- خوشه طلایی ساوه- ساعت 14:30- استادیوم تختی اهواز

هفته هفدهم

پنجشنبه 21 آذر 98

* بادران تهران- مس رفسنجان- ساعت 14- استادیوم شهداء شهر قدس

* فجر سپاسی شیراز- سپیدرود رشت- ساعت 14- استادیوم شهید دستغیب شیراز

* نود ارومیه- استقلال خوزستان- ساعت 14- استادیوم تختی ارومیه

* گل ریحان البرز - نیروی زمینی تهران- ساعت 14- استادیوم انقلاب کرج

* مس کرمان- شهرداری تبریز- ساعت 14- استادیوم امام علی کرمان

* داماش گیلانیان- آلومینیوم اراک- ساعت 14- استادیوم سردارجنگل رشت

* خوشه طلایی ساوه- سرخپوشان پاکدشت- ساعت 14- استادیوم متعاقباً اعلام میگردد

* آرمان گهرسیرجان- رایکا بابل - ساعت 14- استادیوم امام علی سیرجان

آدینه 22 آذر 98

ملوان بندرانزلی- قشقایی شیراز- ساعت 14- استادیوم تختی انزلی

منبع: خبرگزاری مهر

به "اعلام برنامه 10 هفته لیگ دسته اول فوتبال" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعلام برنامه 10 هفته لیگ دسته اول فوتبال"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید